หจก.ส.กีรติ
โทร 086 329 4795, 082 252 3001, 035 440 992 (สำนักงานใหญ่)
  • en
  • th
  • ผลงานที่ผ่านมา
  • ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา


ผลงานที่ผ่านมา

<< ผลงานของเรา >>

 

พ่นทราย​ทำสี​ ประตูระบายน้ำ
 

พ่นทรายทำสีประตูระบายน้ำพ่นทรายทำสีประตูระบายน้ำพ่นทรายทำสีประตูระบายน้ำ


พ่นทรายพ่นทรายพ่นทราย

พ่นทรายพ่นทราย


พ่นทรายทำสีประตูระบายน้ำ
 


งานซ่อมสะพาน พ่นทรายทำสี
 


พ่นทราย-ทำสี ทุ่นลอย กรมเจ้าท่า
 

ก่อนทำ

หลังทำ


 

พ่นทราย-ทำสี ถังสต็อกน้ำ ดีมีน Power Plant
 


 

งานพ่นทรายทำสี อุปกรณ์ โรงไฟฟ้า

ก่อนทำ

               

 

หลังทำ

     


งานพ่นทราย ทำสี อุปกรณ์ สำหรับผลิตปุ๋ย

ก่อนทำ

               

 

หลังทำ

                 

     

 


พ่นทราย-ทำสี Overhead Crane
 

ก่อนทำ


 

หลังทำ


 

พ่นทราย-ทำสี รถแทงค์
 


 

พ่นทราย-ทำสี คลาสสิคคาร์
 


 

พ่นทำความสะอาดเทอร์ไบน์
 

ก่อนทำ


 

หลังทำ


 

พ่นทำความสะอาด Hot Oil Boiler
 

ก่อนทำ


 

หลังทำ


 

พ่นทราย-ทำสี ประตูเขื่อนปากมูล


....

....

....พ่นทราย-ทำสี รถโฟล์คลิฟท์
 

    

    

ก่อนพ่นทราย

    

    

หลังพ่นทราย


 

พ่นทราย-ทำสี รถแบคโฮ
 

    

    

ก่อนพ่นทราย

    

    

หลังพ่นทราย


 

พ่นทราย-ทำสี รถบรรทุกน้ำมัน
 

ก่อนพ่นทราย

หลังพ่นทรายพ่นทราย-ทำสี เหล็กราง


......

......พ่นทราย-ทำสี ไซโลเก็บถ่านหิน ไทยเบฟ วังน้อย


......

......งานทำผิวแสตนเลส บ่อชุบ กัววาไนท์


....พ่นทราย-ทำสี แทงค์น้ำยาแอร์
 

ก่อนพ่นทราย

หลังพ่นทรายพ่นทราย-ทำสี รถไฟโบราณ
 

ก่อนพ่นทราย

หลังพ่นทรายพ่นทราย-ทำสี ประตูเขื่อน


....

....พ่นทราย-ทำสี แท้งค์เก็บน้ำมัน ไบโอดีเซล น้ำมันพืช น้ำมันปาล์ม


 พ่นทราย-ลอกสนิม-ทำสี  "อุโมงค์ส่งน้ำ กฟผ" เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน


..

 ลอกสนิมเหล็ก โครงการก่อสร้าง
ตัวอย่างพลอย


......

......

......

......

......